Instalacje odgromowe

Profesjonalna instalacja piorunochronna. System ochrony odgromowej projektowany jest indywidualnie dla każdego budynku. Wykonujemy systemy odgromowe zgodnie z normami Polskiego Komitetu Normalizacji Miar i Jakości. Proponujemy także pomiary np. rezystancji uziemień odgromowych, ciągłości instalacji czy skuteczności zerowania.